Inbjudan

                 

Årsmötesprotokoll 2018-04-12 i Macken i Stora Skedvi.

 Stora Skedvi Fvof

 

 

1.     Mötet öppnande. Ordförande Göran Öhlinhälsade alla välkomna.

2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

          Göran Öhlin valdes till ordförande och Linda- Maria Lundin till sekreterare.

3.      Val av två justerare och rösträknare. Olle-Bo Granath och Åke Kjellstedt valdes.

4.     Röstlängd. Genomgång vid behov.

5.     Beslut om kallelsen till mötet skett i behörig ordning. Säterbladet och             hemsidan. Mötet godkände kallelsen.

6.     Fastställande av dagordningen. Föreslagen dagordning godkändes av mötet.

7.     Styrelsens verksamhetsberättelse. Göran Öhlin läste upp bilaga 1

8.     Ekonomisk berättelse. Daniel Granath läste upp bilaga 2

9.     Revisorernas berättelse. Daniel Granath läste upp bilaga 3

10.   Fråga om ansvarsfrihet. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

11.   Fråga om uppkommen vinst. Beslutas att den ingår i ordinarie verksamhet.

12.   Fråga om arvoden och ersättningar. Beslutades att ersättning skall vara lika som tidigare. 6.500:- till styrelsen och 500:- till revisorerna

13.   Val av:

        Ordförande på ett år: Göran Öhlin valdes

3 st Styrelseledamöter på två år: Daniel Granath, Roland Norrman och Roberth Arkeberg. Ett fyllnadsval  på ett år för ersättning av Jan Nordström som avgått valdes Fredrik Jelk.

4 st Suppleanter på ett år: Christer Sjöns, Fredrik Nyström Ulla Wedberg och John Arvidsson  

Revisorer på ett år: Ulf Torsell och Ingemar Wernersson valdes

1 st Revisor Suppleant på ett år: Mats Jansson valdes

Valberedning på ett år. Sven -Olof Sundberg, Pierre Eriksson valdes.

 

14.   Fiskerättsavtal med Säter fvof, Vika fvof och Runn fvof pågår.

         Vi har inte haft några möten med det

         Men är positiva till sammanbet med dessa föreningar.

 

      

15.   Fastställande av fiskevårdande åtgärder och övrig verksamhet. Vi fortsätter enligt vår fiskeplan. Styrelsen har tagit hjälp att färdigställa fiskeplan av gymnasieskolans lärare ovh elever i  Älvdalen som ytbildas till fiskevårdshandläggare. Ersättning till detta skall tas från kassan.

         

 

16.   Fastställande av avgifter på fiskekort. Dagkort: 50kr, Veckokort: 100kr, Årskort: 200kr, Trylämnet: 100kr dygnskort, Kräftkort: 150kr per/ 10 burar

         

17.   Kräftor som tagits upp 2017

         Lönnvattnet: 812st

         Hyen: 1694st

         Daläven: 6903st

         Det har varit lugnt vid kräftfisket och samtliga har rapporterat in resultat.

       

 

18.   Kräftfiske 2018 sker andra fredagen i augusti. En tagning i Hyen, Lönnvattnet och Dalälven. För att underlätta för fiskerättsägare och ortsbor att köpa kräftkort bestutas att vi kommer att sälja kräftkort under länger tid och även att kunna betala med Swich. Information kommer att finnas på vår hemsida vad som gäller.

Lars Mårtensson kommer att inte sälja kort längre. Göran har hittat en ny som kan sälja kort vid Hyen och en ny vid lönnvattnet.

 

19.   Övriga frågor John tog upp lite om hur det är på Dalälven, det är lite stökig. Vi försöker bli bättre på att kolla till älven.

 

20.  Meddelad plats där protokollet för mötet hålls tillgängligt för medlemmarna är hemsidan och Sockenkontoret.

 

21.   Avslutning. Fiskeföreningen bjöd på fika.

          Det var 16st som kom på årsmötet och vi tackar för allas medverkan.

 

 

-----------------------------------------              -----------------------------------------

Ordförande: Göran Öhlin                                                      Sekreterare: Linda-Maria Lundin

 

 

 

 

-----------------------------------------                --------------------------------------------

Justerare : Olle-Bo Granath                                                      Justerare : Åke Kjellstedt

 

 


       

Är du med?