Isättning av fisk.

Så här går det till när slottfisk kommer!