Stora Skedvi FVOF

Nya bryggan på plats!

Välkommen till vår webbsida

Vi har stängt Trylämnet den 20 nov. Och vi öppnar när isen är ca 10-15 cm.

                  Kräftrapport            

   
2017 Lönnvattnet         

812st

2016 Lönnvattnet    1265st 
2015 Lönnvattnet   435st  
2014 Lönnvattnet   2378st  
2013 Lönnvattnet   1061st  
2017 Dalälven 6903st
2016 Dalälven    5943st  
2015 Dalälven   4694st  
2014 Dalälven   6888st 
2017 Hyen 1694st 
2016 Hyen   2477st  
2015 Hyen   2535st  
2014 Hyen   3158st  
2013 Hyen   2325st  

Välkommen till vår webbsida

    Lite regler!!

Trylämnet Regler
Endast ett handredskap får användas.
Max 3 laxfiskar per dygn.
Fiskekortet är personligt och skall medföras vid fiske. Det är motor förbud i Trylämnet gäller även elmotorer.
Man får fiska med målsman till och med 13år.
 
Krokad laxfisk får ej återsättas
Fiskekortet kostar 100kr