Stora Skedvi Fiskeförening
STYRELSE 2014

Ordförande         Göran Öhlin               070-7208020

V Ordförande      Åke Kjellstedt            070-6603697

Kassör                Daniel Granath           073-6505589

Sekreterare        Linda-Maria Lundin     070-3202017

Ledamot             Roland Norrman         023-772032

Ledamot             Bosse Hagberg           070-8560957

Ledamot             Jan Nordström         070-6256718

Suppleant            Robert Arkeberg

Suppleant            Sven-Erik Strömberg

Suppleant            Stefan Wester

Suppleant            Crister Sjöns

Suppleant            Fredrik Nyström


WEBMASTER: Linda-Maria Lundin linda17@telia.com