Minimått på gös i Hyen är 50cm till 75cm längst ,längre ska återsättas.Det är nätförbud i hyen med.